Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen. Ett av våra tematiska samverkansinitiativ. Den åldrande befolkningen är en 

3744

Foto: Dreamstime. De flesta av dagens 70-åringar lever ett aktivt liv med stor livstillfredsställelse. Det är först i 80-årsåldern som skillnaderna börjar synas mellan dem som har mindre besvär och dem som förlorat så mycket av sina funktioner att de blir beroende av andra.

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Stödlista för psykisk hälsa i kristid Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även psykologiska och sociala förändringar åldrandet. De psykologiska förändringarna är en konsekvens av omställningen i förmågan att lära sig nya saker och förmågan att minnas saker. Åldrandets process är långsam och olika delar av kroppen kan åldras i olika takt. Förutom utseendemässigt yttrar sig åldrandet genom att kroppen helt enkelt inte orkar lika mycket längre. Det gäller dels styrka och uthållighet, dels att vi blir mer mottagliga för infektioner.

Sociala åldrandet

  1. Terrangkorkort
  2. Hur manga veckor finns det pa ett ar

Arvsmassan (DNA) i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika  Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det sociala arbetet med äldre såsom; åldrandet, döden, genus/kön, etnicitet samt formell och informell omsorg. Vi vill visa att åldrandet är ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer. För att åskådliggöra de  av V Lövgren · 2014 · Citerat av 6 — skaplig forskning om äldre och socialt åldrande. Detta kan ses mot bakgrund av att ålder och funktionshinder som sociala kon struktioner beskrivs som komplexa  Äldres hälsa & livskvalitet. Om ämnet.

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Att känna delaktighet i samhället och 

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det sociala arbetet med äldre såsom; åldrandet, döden, genus/kön, etnicitet samt formell och informell omsorg. 5 jul 2020 Vi vill visa att åldrandet är ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer. För att åskådliggöra de  29 sep 2016 För att bättre förstå vilka faktorer som leder till ett gott åldrande och när dessa faktorer spelar störst roll, behöver åldrandet studeras utifrån ett  Äldres hälsa & livskvalitet.

Sociala åldrandet

Johan Fritzell forskar om hur social ojämlikhet påverkar hälsa. Sedan årsskiftet är han professor i socialgerontologi vid Stockholms universitets och KI:s 

Sociala åldrandet

Åldrandet uppfattas som ett hälsoproblem och riskerna bör förebyggas med fysisk, mental och social aktivitet (Blaakilde 2007).

Förändringar av sociala, tekniska och rumsliga kontexter Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. En del äldre personer behåller god hälsa långt upp i åren medan andra drabbas av allvarliga sjukdomar som påverkar deras livskvalité. Vad som styr att vi åldras så olika är en av huvudfrågorna inom den gerontologiska epidemiologin.
Immunicum dcprime

Sociala åldrandet

Etiskt, pedagogisk & empatiskt bemötande samt förhållningssätt. Samarbete med vårdtagare & anhöriga för delaktighet.

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan förebygga psykisk ohälsa. Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor.
Filmkontrakt

Sociala åldrandet
Johan Fritzell forskar om hur social ojämlikhet påverkar hälsa. Sedan årsskiftet är han professor i socialgerontologi vid Stockholms universitets och KI:s 

Inom profilen  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Social kontakt är viktigt Redan i medelåldern börjar förändringar i kroppen märkas, även om åldrandet kan gå olika fort i olika organ. av V Svenfelt Ahlö · 2015 — I den teoretiska delen av lärdomsprovet presenteras åldrandeprocessen ur en biologisk, psykologisk och social aspekt.


Svensk tecknad barnfilm

Kursen behandlar även hur demografiska, sociala och kulturella förändringar påverkar olika generationers åldrande och belyser dessas betydelse för socialt 

Till stor del kan vi påverka åldrandet. Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom. Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet. Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet. Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande. För internetbaserade nätverk, se socialt medium eller community..