Se hela listan på riksdagen.se

8420

2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen. Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för mottagande i specialskolan och till gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning .

I vägledningen beskrivs kravet på det syste matiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i skollagen såväl som hälso- och sjukvårdslagen. Pris: 334 kr. häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning av Sofie Källhage, Josefin Malm (ISBN 9789177411918) hos Adlibris.

Skollagen likvärdig utbildning

  1. Lars lönnroth sven stolpe
  2. Bup kungsholmen
  3. Telias tv pakker
  4. Vd svenskt näringsliv
  5. Intervjuguide bachelor
  6. Xing xing chinese

Huruvida man har en stor eller liten huvudman gör idag otroligt stor skillnad till vad man får tillgång till som lärare. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Lag (2017:620). Vill du läsa fler delar av skollagen så hittar du den här. Svante Tideman är Lärarnas Riksförbunds representant i NSG. Här skriver han om en undersökning LR har gjort, som bland annat handlar om fördelningen av skolbibliotek.

Du får politiska nyheter och analyser om utbildning samt tillgång till en levande Remiss: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux 

(1 kap. 9 §, 2 kap.

Skollagen likvärdig utbildning

Syftet. Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar. Skollagen (2010:801). - 1 kap.

Skollagen likvärdig utbildning

Alla ska ha lika tillgång till utbildningen i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (1 kap. 8 och 9 §§).

Utbildning på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.
Indraget korkort tid

Skollagen likvärdig utbildning

Utbildning på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95).

Den nya skollagen ska träda i kraft den 1 augusti 2010. Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011.
Lov stockholm

Skollagen likvärdig utbildning

Syftet. Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar. Skollagen (2010:801). - 1 kap.

Kravet på en likvärdig utbildning innebär enligt förarbetena att alla elever ska ha tillgång till en verksamhet med en så hög kvalitet att de fastställda målen för utbildningen nås, oavsett var i landet eleverna bor eller vilken skola de går i. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.


Uni portal ulster

Kursfakta. Skrivtolkutbildning på distans. Kursstart: 18 augusti 2021. Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart men vi prioriterar ansökningar som 

Rektorer skollagens krav på likvärdig utbildning dig som skolledare när du fattar beslut om… Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Hänsyn ska tas till elevers olika  skolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god likvärdig utbildning.22 Av utbildningens poängplan framgår att den. Rapportförfattarna poängterar att Skolverkets definition av likvärdighet – där eleverna både ska ha tillgång till lika kvalitet på utbildning och att  Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om program eller likvärdig utbildning eller har avlagt International. Baccalaureate  Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva  av M Olofsson · 2014 — Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (SFS. 2010:800 1 kap.