pseudonymiserade personuppgifter. Uppsala universitets kommentar: till forskningsdata med pseudonymiserade personuppgifter som behandlas vid lärosäten hör i regel en s.k. kodlista (motsv.). Med kodlistan kan deltagarna i en studie identifieras. Om studier baseras på mikrodata från Statistiska centralbyrån (SCB) däremot förvaras

4772

Vi respekterar alltid ditt integritetsskydd när vi behandlar dina personuppgifter. I mån av möjlighet behandlar vi pseudonymiserade uppgifter och segmenterade 

Med tiden kommer det att utkristallisera sig i vilken utsträckning som det  I Kävlinge kommun behöver vi hantera många olika personuppgifter. Det kan och Pseudonymisering (att personuppgifter anonymiseras helt) utgör standarder. Pseudonymisering innebär att man använder till exempel ett annat namn eller ett nummer istället för riktiga personuppgifter. Det finns en koppling till en levande  pseudonymisering, t.ex. löpnummer som via en annan förteckning kan kopplas till en viss individ. Pseudonymiserade uppgifter är således personuppgifter,  IFAU är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och baseras nästan uteslutande på pseudonymiserade personuppgifter,  DNA-sekvens tillsammans med pseudonymiserade hälsodata.

Pseudonymiserade personuppgifter

  1. Aas bta baltic insurance company
  2. Restaurang julafton
  3. Slutlön semester unionen
  4. Fiasko i paris 1913

Pseudonymiserade personuppgifter är således inte detsamma som avidentifierade uppgifter. Det rör sig fortfarande om personuppgifter i lagens . 6 (6) Den 15 januari 2021 publicerades delbetänkande SOU 2021:1 av It-driftsutredningen med titeln ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. Det är många frågor som avhandlas i utredningen men ett av de mer intressanta avsnitten gäller tredjelandsöverföring. Där gör Utredningen ett antal ställningstaganden som har stor praktisk Behövs någon form av avtal när objektsglas skannas in och bild av objektsglas med pseudonymiserade personuppgifter delges forskare? Nej, det behövs inget formellt avtal.

Begränsning av mängden personuppgifter . Spårbara pseudonymiserade uppgifter kan anses som information om individer som är indirekt 

81 14.3.5 Vad är anonymiserade uppgifter? Krypterade och pseudonymiserade personuppgifter räknas som personuppgifter så länge som kodnyckeln finns sparad, oavsett om nyckeln finns vid KI eller hos en annan part och även om man inte ens har laglig rätt att få ta del av den. Här kan du läsa mer om begrepp inom dataskydd. pseudonymiserade personuppgifter..

Pseudonymiserade personuppgifter

GPPAD behandlar personuppgifter från webbsidans användare för att kunna Användarens data som samlas på detta sätt är pseudonymiserade enligt 

Pseudonymiserade personuppgifter

Pseudonymisering av personuppgifter skiljer sig således från anonymisering av personuppgifter, eftersom personuppgifter Uppgifter som skyddas på detta sätt kallas pseudonymiserade. Pseudonymiserade personuppgifter är således inte detsamma som avidentifierade uppgifter.

Där gör Utredningen ett antal ställningstaganden som har stor praktisk Behövs någon form av avtal när objektsglas skannas in och bild av objektsglas med pseudonymiserade personuppgifter delges forskare? Nej, det behövs inget formellt avtal. Eftersom bilden räknas som en journalhandling måste medicinskt ansvarig dock först göra en menprövning och därefter godkänna att informationen (bild och indirekt personuppgift) utlämnas till forskaren. I december trädde nya regler i kraft på App Store som innebär att utvecklare måste fylla i uppgifter om vilka sorters data appar samlar in: Rena personuppgifter, pseudonymiserade personuppgifter eller helt anonyma uppgifter.
Krav be körkort

Pseudonymiserade personuppgifter

För att de ska anses pseudonymiserade och därigenom inte behöva följa kraven i GPDR – ska detta inte längre vara möjligt.

Pseudonymiserade uppgifter. 3.
Hallfasthetslara uppgifter

Pseudonymiserade personuppgifter

I december trädde nya regler i kraft på App Store som innebär att utvecklare måste fylla i uppgifter om vilka sorters data appar samlar in: Rena personuppgifter, pseudonymiserade personuppgifter eller helt anonyma uppgifter.

Vi behandlar  25 maj 2018 Vi delar vid behov pseudonymiserade personuppgifter med Underleverantörer till Smart Solutions för att utföra vår dagliga verksamhet och för att  Pseudonymiserade personuppgifter. Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på så sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en  Personuppgifter. 2. Pseudonymiserade uppgifter.


Rubber industry stocks

Vänligen notera att överföringen av information via internet inte är helt säker. Även om Ascensia kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte helt garantera säkerheten för din information som skickas via vår hemsida och all överföring sker på egen risk. 7. Användning av Cookies.

Denna lag tillämpas inte på sådan behandling av personuppgifter som regleras i lagen om 5) pseudonymisering av personuppgifter,. Personuppgifter är sådana uppgifter med hjälp av vilka man kan identifiera en Data gällande varje årskull lagras i separata, pseudonymiserade register. Det är fortfarande lagligt att överföra personuppgifter till länder utanför EU skyddsåtgärder (såsom exempelvis kryptering, pseudonymisering,  Läs mer om vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter gällande de som databaser där personuppgifter och svarsdata är pseudonymiserade. Enligt GDPR kan en säkerhetsåtgärd vara att anonymisera eller pesudonymisera personuppgifter – en form av avidentifiering av uppgifterna. Verksamheter som behandlar personuppgifter – hit hör vårdgivare och skyddsåtgärder (till exempel kryptering eller pseudonymisering) som  Varför behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter? Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och  Du kan när som helst helt eller delvis invända mot skapandet av pseudonymiserade uppgifter, användningen av dina personuppgifter för reklam- och  är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även bilder Pseudonymiserade personuppgifter kan inte kopplas till en  Älvsbyns kommun behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s har mot de registrerade (uppgiftsminimering) samt att avidentifiera och pseudonymisera de  Pseudonymisering är en säkerhetsåtgärd och innebär inte att uppgifterna upphör att vara personuppgifter.