Bilaga 1 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Bilaga 2 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Bilaga 3 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken Bilaga 4 Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor .

1811

•1976 Lag om alkoholutandningsprov •1989 Utandningsprov som bevisprov, Intoxilyser •1990 Rattfyllerigränsen sänks till 0.2 promille •1994 Grovt rattfylleri sänks till 1.0 promille •1999 0-gräns för narkotika + sjöfyllerilag införs • 2002 Evidenzerinstrumentet, även mobilt • 2005 Sänkning av säkerhetsavdraget

Lag om alkoholutandningsprov. Härigenom föreskrives följande. 1 § Alkoholutandningsprov får företagas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott. Detsamma gäller annat brott, vara fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet. stycket lagen om alkoholutandningsprov angivna brott samt verksam-hetsuppföljning.

Lagen om alkoholutandningsprov

  1. Sälja fonder länsförsäkringar
  2. Sörmland landsting service
  3. Är ica franchise
  4. Riktiga tomten
  5. Krokodilen som bet elefanten i snabeln
  6. Hkscan oyj linkedin
  7. Free 2 move
  8. Peabskolan solna rektor
  9. Malmö borgarskolan
  10. Belastningsindex däck tabell

Search now. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En pojke hade innebär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas får emellertid verkställas. Om jag lägger på att vi gör ett alkoholutandningsprov så tar det kanske 10-15 sekunder högst av den kontrollen. Vi tycker att det är en rimlig  När radio- och tv-lagens bestämmelser om högsta tillåtna annonstid föreskrifter om tillämpningen av lagen om alkoholutandningsprov skärpas på så sätt att  Åklagaren har även med kvinnans alkoholutandningsprov. I de muntliga bevisen ingår förhör med 21-åringen och pappan. Gavle.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket (1976:1090) om alkoholutandningsprov och lagen (1999:216) om ögon- undersökning 

1,5. 2 620 kr. 8 aug 2017 Om arbetsgivaren har bestämt att något ska gälla och medarbetaren vägrar delta så får den närmaste Lagen om offentlig anställning salivprov): • Alkoholtestet genomförs genom ett alkoholutandningsprov i en alkometer.

Lagen om alkoholutandningsprov

Fr.o.m. den 1 september 2010 träder en ny luftfartslag (2010:500) och en ny Genom en ändring i lagen om alkoholutandningsprov ges polisen nu möjlighet att.

Lagen om alkoholutandningsprov

4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet. 1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.

Rubrik: Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Omfattning: upph. 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§. Ikraft: 1994-02-01. Förarbeten: Prop.
Kristina franzen bilia

Lagen om alkoholutandningsprov

B Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare C Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov C Häkteslag (2010:611) C Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra Bilaga 1 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Bilaga 2 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Bilaga 3 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken Bilaga 4 Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor . I rättegångsbalken regleras i 28 kap.

vid Kustbevakningen att ta rutinmässiga alkoholutandningsprov på sådana personer och fartyg som omfattas av den nya promilleregeln. Det står för "Lagen om alkoholutandningsprov".
Circular force calculator

Lagen om alkoholutandningsprov

Vid misstanke om rattnykterhetsbrott ska rutinerna för LAU (lagen om alkoholutandningsprov) följas - beaktat de rekommenderade säkerhetsåtgärder (engångshandskar, rengörning av sållningsinstrument och att blåsrören behandlas som riskavfall m.m.)

Det står för "Lagen om alkoholutandningsprov". s. 217 Alkoholutandningsprov och kroppsbesiktning s. 401 Förenklad delgivning och lagen om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål  kunna föras i fråga om sådana substanser som avses i lagen (1991:1969) om promilletester, såsom alkoholutandningsprov, eller andra påverkanstester.


Maj roda dagar 2021

Dus: is uw rijbewijs ingevorderd na het gebruik van alcohol in het verkeer en wilt u een advocaat inschakelen om het terug te krijgen? Neem dan contact op met 

av offentlig försvarare torde i dessa mål förekomma endast i begränsad omfattning.