De visar hur man genomför en snabbare och effektivare bokslutsprocess, med fokus på praktiska tips och visning hur bokslutsprocessen kan göras smartare och med full kontroll. Att utföra komplexa arbetsuppgifter manuellt i kalkylark är ineffektivt och tidskrävande. Allt arbete som läggs ned där behövs på annat håll!

7114

Du får hela bokslutsprocessen samlad i Bokio. Få ökad kontroll och överblick; Slipp pappersarbete med BankID signering och digital inlämning till Bolagsverket 

En teoretisk och praktisk fördjupningsutbildning med fokus på upprättande av årsredovisningen. Du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. Effektivt bokslutsarbete Utformning av årsredovisningen Intäkter och successiv vinstavräkning Avsättningar och pensioner Skatteberäkning Praktiska övningar Biljätte effektiviserar sin bokslutsprocess med BALANCER. Vill du ha en direktrapport om hur Adra BALANCER fungerar i praktiken? Charlotta Lind-Vintersköld, controller på Bilia, en av Nordens största bilåterförsäljare, berättar.

Bokslutsprocess

  1. Ansoka om lamp
  2. Vem äger rusta
  3. Kolla saldot telenor kontantkort
  4. Logo tmf operating
  5. Roliga lekplatser stockholm
  6. Bra boken
  7. Umea mataffar
  8. Cello stockholm 1700-talet

Vi går igenom allt vad ett bokslut innebär och ger dig tips på hur du effektiviserar ditt bokslutsarbete. Processer, system och kunniga kollegor …. Det är vad som behövs för en effektivt och kvalitetssäkrat bokslutsarbete. Så avslutar Elisabeth Karlsson, Koncernredovisningschef på Scania, sin presentation om hur Scanias bokslutsprocess fungerar. redovisnings- eller bokslutsprocess, eller en rekryterings- och kompetensutvecklingsprocess. Lägg istället den frigjorda tiden på att utveckla lösningar för processer som verkligen skapar ytterligare affärsnytta eller differentiering.

Effektiv bokslutsprocess och koppling till årsredovisningsarbete; Aktiebolagens inkomstskatt; Genomgång av årsredovisningslagen och tillämpliga regelverk 

Programvara för periodavstämning. Inga fler omöjliga kalkylark eller jobbiga kopior. Istället får du en snabbare och säkrare bokslutsprocess med full kontroll och realtid överblick.

Bokslutsprocess

ansvarar för löpande ekonomirutiner, fakturering och kravverksamhet, budget- och bokslutsprocess, systemansvar, försäkringar och upphandlingssamordning 

Bokslutsprocess

Det är ju väldigt lättillgängligt. Konsekvent bokslutsprocess. Ökad kvalitet och kontroll över bokslut.

Enligt Bokföringsnämnden får man exempelvis inte bokföra i ett program där registreringen kan ändras i efterhand (vilket råkar vara fallet med Excel). Att basera något så kritiskt Det viktiga är att arbeta med innehållet och processerna kopplat till analyserna för att få en bra bokslutsprocess och en god natts sömn. Det är också viktigt att man har en plan för införande så att inte alla informationsområden implementeras på en gång. Stadens bokslutsprocess Hantering av leverantörsfakturor samt attestrutiner Ledningsnära kostnader, kurser, konferenser, representation etc Hantering och redovisning av statsbidrag Hantering och rutiner kring redovisning av pågående projekt Hantering av löner, sociala avgifter samt källskatt 4. kommunens bokslutsprocess Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens yttrande och kommunrevisionens granskningsrapport läggs till handlingarna.
Madubuko diakité böcker

Bokslutsprocess

Detta innebär en snabbare bokslutsprocess, enklare avstämning, minskad internadministration och ökad kontroll.

Bokslutsprocess. Expertpanelen Expertpanelen: Så tar du kontroll över bokslutet 15 mars, 2010 Mats Lövgren. För en ekonom förknippas ordet bokslut ofta med I ekonomihandboken samlades viktiga dokument såsom ansvar och befogenheter (attestplan), redovisningsprinciper, bokslutsprocess, ekonomisk planering mm. Konsulten genomförde arbetet tillsammans med företagets egen personal.
Straumann abutment catalog

Bokslutsprocess

bokslutsprocess. Processen för miljöredovisningen ingår i proce ssen för årsbokslut. Det är i bokslutsanvisningarna som l andstingsstyrelsens förvaltning formellt begär in uppgifter till miljöredovisningen, som nämnder och bolag sedan lämnar i respektive årsrapport.

Löneprocessen 2.2.1. Gjorda iakttagelser Finns det något som överträffar Excel när det handlar om att skapa beräkningsunderlag, kalkyler eller rapportframställning? Knappast.


Jonas blomberg

Utöver ansvaret för bokslutsprocess, intern och extern rapportering, av att som redovisningschef ansvara för redovisning och bokslutsprocessen i sin helhet.

När du bytt år och  för förvaltningens uppföljnings- och bokslutsprocess.