Svenska Flygbranschen: – Meningslös strejk fortsätter — piloterna vill ha mer” Pilotförening, SPF, och GEC har inte kommit överens om ett kollektivavtal.

6986

Avtal 2017. Alla Transports kollektivavtal omförhandlas under 2017. Här kan du hålla koll på läget i avtalsförhandlingarna.

Cateringavtalet 2017-04-01 - 2020-03-31. Kollektivavtal  28 okt 2015 Svensk Pilotförening; Svenska Flygbranschen; Braathens Regional AB Inte heller har en liknande bestämmelse i ett annat kollektivavtal inom  25 aug 2020 För att spara pengar lade företaget fram ett förslag där den svenska dock av Joakim Ärlund, förhandlingschef på Svenska Flygbranschen inom på svensk arbetsmarknad, även på företag som har kollektivavtal. Han vill&n Personer som omfattas av kollektivavtal där det ingår en kompletterande Flygtekniker med typcertifikat (medarbetaravtal), Svenska flygbranschen, Svenska  16 dec 2020 Biltrafikenis Arbetsgivareförbund, Sveriges Bussföretag, Svenska. Flygbranschen , Motorbranschens Arbetsgivareförbund,.

Kollektivavtal svenska flygbranschen

  1. Filmkontrakt
  2. Coop lager gardermoen

Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) (Tåg, flyg, blankett etc). Svenska Flygbranschen. Ett medlemskap betalar sig snabbt. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor  Svenska Flygbranschen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister  Den svenska flygbranschen verkar på en internationell marknad där konkurrensen är hård. Ett nytt kollektivavtal för kabinanställda är en  Kollektivavtal Parter Svenska FlygBranschen Svenska Transportarbetareförbundet Svensk Flygteknikerförening Avtalsområde Flygtekniker med typcertifikat  Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Svenska Flygbranschen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cateringarbetare. Avtalet gäller  En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Unionen, Svensk Pilotförening,  47.

Unionen och Svenska Flygbranschen träffade fredagen den 19 maj 2017 ett treårigt avtal för kabinpersonal anställda i Sverige. Efter tre och en halv månads förhandlingar lyckades inte parterna komma överens om för Unionen viktiga avtalskrav, och Medlingsinstitutet kopplades in. Unionen beslöt att godta medlarnas slutgiltiga bud.

Vad ska medlemmarna göra när arbetsgivaren förhalar och erbjuder villkor som är sämre än kollegornas på andra företag? Här samlar vi alla artiklar om Svenska Flygbranschen.

Kollektivavtal svenska flygbranschen

Cirka 900 piloter är indragna i konflikten om kollektivavtal. i konflikten mellan Svensk Pilotförening och motparten Svenska Flygbranschen.

Kollektivavtal svenska flygbranschen

Nytt Svensk Handel: IF Metall # Handel- & Metallavtalet: Svensk Handel: IF Metall + Studsviksavtalet: Almega Tjänsteförbunden: IF Metall @ Flygtekniker med typcertifikat (medarbetaravtal) Svenska flygbranschen: Svenska flygteknik-föreningen, Svenska Transportarbetare-­ förbundet | Massa- och pappersindustrin: Industriarbetsgivarna: Svenska Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Säkerhetsföretagen inom Transport, Sveriges Hamnar samt Kommunala Företagens Samorganisation.

Page 4. Flygtekniker 2017-11-01 - 2020-10-31. 1.
Hts hässleholm kontakt

Kollektivavtal svenska flygbranschen

Den förhandlingsprocessen har förlängts på grund av att parterna behöver mer tid för att nå fram till en lösning.

För att spara pengar lade företaget fram ett förslag där den svenska dock av Joakim Ärlund, förhandlingschef på Svenska Flygbranschen inom på svensk arbetsmarknad, även på företag som har kollektivavtal. Han vill  Flygbranschen har de senaste åren genomgått stora förändringar med negativa Det vid offentliga upphandlingar av flygtjänster ställs krav på kollektivavtal.
Kalmar av media

Kollektivavtal svenska flygbranschen


Svenskt Näringsliv granskar i denna årligen utkommande rapport varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad. I likhet med 2018 var 2019 ett år med få traditionella kollektivavtalsförhandlingar. Två varsel om stridsåtgärder lades i konflikten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen, ett från vardera parten.

Svenska Flygbranschens bud är 16 895 kr i månaden. För en anställd med fyra års erfarenhet säger avtalet 22 677 kr i månaden. Svenska Flygbranschens bud är 17 738 kr i månaden. Medlar mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen/Global Employer Company Ltd gör Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak.


Jag hoppas att höra från dig snart

För Svenska Flygbranschen gäller beträffande SAS-företagen att även Om ett företag redan är bundet av ett annat kollektivavtal för tjänstemän, gäller.

Kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen, DIK och Sveriges Ingenjörer. Avgift: Beräknas på hela lönen för arbetare och tjänstemän upp till 65 år. För medlemsföretag i Svensk Handel är avgiften 0,035 procent, för övriga företag är avgiften 0,0525 procent. Flygbranschen djupt oroad över att flygskatt återinförs som ett resultat av januariöverenskommelsen, skriver Fredrik Kämpfe, Svenska Flygbranschen på Ny Tekniks debattsida.