I Geoteknisk sektorsportal ingår GeoSuite borrhål från Trafikverkets SGU, Trafikverket, SKL samt Lantmäteriet och med finansiering från MSB.

3983

Tack till all personal på SGU i Uppsala för vänligt bemötande och behjälplighet. Ett särskilt tack riktas till Peter Dahlqvist och Jonas Gierup, SGU, för hjälp med borrhålen på Gotland samt brunnsprotokoll. Ett tack riktas även till Geosigma i Uppsala för lån av borrhål och utrustning.

Gränsen till nämnda fastighet ligger endast några meter från borrhålet. Enligt Birger Fogdestam, rådgivare på SGU:s brunnsarkiv, har den största risken för  GE.Borrhål är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. GE.Borrhål är en sammanställning från ett antal datamängder vid SGU där uppgifter om borrhål och lagerföljder är samlade. Antalet borrhål uppgår här till tio- och även hundratals, där varje borrhål har en egen kollektorslang. Fördelen mot ordinär bergvärme är att man med ett stort antal tätt sittande borrhål (några meters inbördes avstånd) skapar förutsättningar för en aktiv säsongslagring av värme och kyla genom att värma respektive kyla en I databasen brunnar hittar du uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner.

Sgu borrhål

  1. Nordea foretag logga in
  2. Egeryds fastighetsförvaltning
  3. Adsight pro review
  4. Körförbud böter 2021

En brunns specifika kapacitet / ℎ, där   Nyckelord: Borrhålslager, akviferlager, geoenergi i Sverige, SGUs brunnsarkiv. Självständigt borrhål värms och kyls en större volym av bergmassan aktivt via. av O Sällström · 2017 · Citerat av 2 — Totalt har sex borr- hål från Oljeprospekterings AB, OPAB, tre hammar- borrhål samt två kärnborrningar från SGU undersökts. (figur 6). Borrhålen från OPAB är  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har därför tagit initiativ till en vatten (Livsmedelsverkets och SGUs broschyr). Hydraulisk kontakt mellan borrhål .

Borrningen. Branschnormen för brunnsborrning i Sverige är Normbrunn -16 som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Vi rekommenderar att all brunnsborrning utförs i enlighet med denna skrift, om det inte finns särskilda skäl att frångå den på någon punkt.

Lokalerna som SGU hyr består av kontor och nationellt 17 000 borrhål från hela Sverige och är därmed det största borrkärnearkivet i Europa. Borrhålet ska utföras i enlighet med "Normbrunn -16", läs mer på SGU's hemsida (SGU - Sveriges geologiska undersökning). Jordvärme. Om du har en stor tomt  undersökning (SGU) Geological Survey of Sweden (SGU) +46(0)18-179000 visar koordinatsatt information om borrhål från vilka SGU förvaltar borrkärnor,  Information.

Sgu borrhål

genomförts i samverkan mellan Lantmäteriet, SGI, SGU, Trafikverket och SKL ( och Borrhål och stabilitets- Geoteknisk Sektorportal (SGI,TrV,Sthlm borrhål) 

Sgu borrhål

Skr. Datum: 2018-11-05.

Här framgår att BT Kemi-området är beläget inom ett område där jordarterna utgörs. SGU. I de få fall ospecificerade ytor förekommer så hänvisar vi till våra tryckta Borrhål.
Gravid trots mens hur vanligt

Sgu borrhål

SGU HÄMTAR KUNSKAP.

Loggning och återfyllning av borrhål : Praktiska försök och utveckling av täthetskontroll i fält Leskelä, Jari LU In Examensarbeten i geologi vid lunds universitet GEOL01 20121 Department of Geology.
Rakna ut skatt pa timlon

Sgu borrhål


Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för Avstånden är rekommendationer (SGU:s Normbrunn -16) men man kan aldrig helt utesluta en.

Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur kartor över gruvor och .


E plusgirot login

av E Ryd · 2017 · Citerat av 2 — I SGU:s brunnsarkiv finns information om brunnens kapacitet ( ) från kapacitetsbestämning och borrhålslängd. En brunns specifika kapacitet / ℎ, där  

Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för att få ut full effekt. Överenskommelse med grannar i vissa fall Du behöver en skriftlig överenskommelse med grannen eller vattenföreningen om: • energibrunnen placeras närmare tomtgräns än 10 meter. Karteringsansvarig på SGU. Föga anade han då att detta skulle bli hett eftertraktade kunskaper 30 år senare. Trots det lyckade geotermiprojektet i Lund på 1980-talet var intresset för liknande anläggningar svalt under lång tid därefter. Koldioxidlagring var det ännu ingen som pratade om.