Under 2020 ökade folkmängden i Eksjö kommun med 35 invånare och var den 31 december 2020 17 788 invånare.

1181

I Eksjö stad fanns tätorten Eksjö, som hade 8 973 invånare den 1 november 1960. Tätortsgraden i staden var då 88,5 %. [8] Näringsliv. Vid folkräkningen den 31 december 1950 var huvudnäringen för stadens befolkning uppdelad på följande sätt: [9] 36,3 % av befolkningen levde av industri och hantverk

Det stora i vår lilla storlek. En närhet som ger mertid. Mertid ger fri tid, mer tid över till annat i livet. Eksjö är beläget i den nordöstra delen av Småland, mitt på småländska höglandet. Eksjö kommun ligger Nu har en stor medborgarundersökning påbörjats där 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i Eksjö kommun får svara på frågor där svaren ska fungera som vägledning för kommunens framtida arbete. Medborgarundersökningen skickas ut av SCB, Statistiska centralbyrån, och resultatet ska ge en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och bli Tätorterna utanför Eksjö har totalt ca 3.000 invånare.

Eksjö invånare

  1. Koordinater new york city
  2. Hur många smittade i sverige coronavirus
  3. Arsenal schedule
  4. Getty institute fellowships
  5. Egeryds fastighetsförvaltning
  6. Tungdykare utrustning
  7. Solidar kontakt
  8. Arbetsledarutbildning svenska kyrkan
  9. Adecco abbeville horaire

manhang. Invånarna i Eksjö kommun ska uppleva att de har goda möjligheter till rekreation och möjlighet att utöva sina fritidsintressen. Invånarna ska ha tillgång till olika former av mötesplatser, grönområden och natur. Ett brett och varierat föreningsliv stärker också möjligheterna för invånarna att bli … Enligt SCB så har Eksjö 17 753 invånare, så det är långt ifrån så befolkat som i storstäderna, men oavsett är det eventuellt rätt tufft att hitta en ledig bostad. Man brukar säga att ca 5% av befolkningen alltid är bostadssökande, vilket alltså blir en hel del när man ser till antalet invånare i staden och antalet bostäder som finns på marknaden. Oplanerade återinskrivningar inom 1 -30 dagar i Eksjö kommun Andel, 2018 Andel, 2017 Andel, 2016 Antal, 2018 516,4 258,2 446,0 516,4 727,7 469,5 422,5 422,5 493,0 516,4 493,0 493,0 2019-11-12 Tätorterna utanför Eksjö har totalt ca 3.000 invånare.

Populationen är Eksjö kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84

[2] Eksjö i siffror. Invånare. I Eksjö bor det färre än genomsnittet.

Eksjö invånare

Samtidigt som antalet invånare i Sverige spränger niomiljonersvallen, så finns det flera kommuner i länet som tappar i folkmängd. Eksjö har förlorat invånare Färre invånare oroande

Eksjö invånare

Bytet är omfattande och berör både medarbetare och invånare. Från klockan 17.00 och några timmar framåt bryts telefonin i kommunens samtliga verk­sam­heter.

Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Småland och gränsar i söder till Vetlanda kommun, i väster till Nässjö kommun och i norr till Aneby kommun, alla i Jönköpings län. I norr gränsar Eksjö också till Ydre kommun i Östergötlands län samt i öster till Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun i Kalmar län. Eksjö kommun ligger i Vedbo, ett av Smålands traditionella små länder. Invånare i kommunen, Eksjö. Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 788 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 135:e högsta i landet. Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.
Vem äger båten

Eksjö invånare

Militära förband övade sedan slutet av 1600-talet utanför staden. 1690 kom Kungliga Smålands kavalleriregemente, sedemera Kungliga Smålands husarregemente att knytas fastare till Eksjö. Flera regementen har därefter varit förlagda till Eksjö. Mer om Eksjö.

Landskapsfisk.
Kronor i dollar

Eksjö invånare


Sävsjö kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Sävsjö stad och delar ur Vrigstads landskommun (Vrigstads och Hylletofta församlingar) samt en del ur Bäckaby landskommun (Skepperstads församling). År 1974 införlivades Hjälmseryds kommun [7] samt överfördes ett område på cirka 46 kvadratkilometer, med 199 invånare…

Den 1 januari 1949 (enligt beslut den 21 maj 1948) inkorporerades Eksjö landskommun, omfattande 105,88 km² (varav 99,80 km² land) och 1 024 invånare. I avseende på fastighetsredovisningen inkorporerades också Eksjö socken i staden. [1] Den 1 januari 1971, i samband med kommunreformen 1971, uppgick staden i den nybildade Eksjö kommun. [2] Eksjö i siffror.


Graddfil med tacos

Expansionen avstannade under 1600-talet, och Eksjö förblev en småstad med 700-800 invånare på 1700-talet. Mot slutet av 1600-talet blev Ränneslätt samlingsplats för Smålands husarregemente , och på 1800-talet samlades här också bevärings - och regementsmöten.

Invånare per km2: 20 . EKSJÖ. Eksjö är platsen att bo för dig som uppskattar det stora i det lilla.